Privacy Policy
-----------------------------------------------------------------------------------

De door Body Art verstrekte informatie op deze site is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid hiervan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op elk moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Body Art aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid en kan ook niet gehouden worden aan eventuele schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden op de site.

Gebruik van deze website is geheel voor eigen rekening en risico. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Elke vorm van reproductie, ieder gebruik van een kopie of het verveelvoudigen of verspreiden van (een deel van) de inhoud van deze site is strikt verboden, tenzij vooraf schriftelijke toestemming van Body Art is verkregen.

De afnemer van de informatie moet zich er bewust van zijn dat aan het gebruik van internet bepaalde risico’s verbonden zijn.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy kunt u altijd contact met ons opnemen op telefoonnummer 0593 – 526621

-.-